KURSUS: Tværfaglig teamtræning på operationsstuen

Kære Yngre Danske Kirurger. Nedenstående opslag er til info om at kurset “tværfaglig team-træning på operationsstuen” nu igen udbydes ved CAMES, HGH. Operationsstuen er et komplekst sted at arbejde. Der stilles høje krav til tekniske og kliniske færdigheder i et […]

TEMA-aften: Gyn/Obs for abdominalkirurger

Kammerater! Kom til en spændende aften i dame-delenes tegn når vi inviterer HU-læge Suher Othman til at fortælle os om gynækologiske differential-diagnoser i den kirurgiske modtagelse (cyster, endometriose, retrograd blødning) og hvad man skal se efter ved den diagnostiske laparoskopi. Sidst […]

Zealand Surgical Forum 26. januar 2018

Zealand Surgical Forum 26. januar 2018, Tivoli Hotel og Kongres Center STATE OF THE ART SURGERY FOR THE PATIENT WITH COLONIC CANCER   Zealand Surgical Forum har i år fokus på minimal invasiv kirurgi ved colon-cancer. Der vil være live-transmitterede […]

YDK møde referat 20.11.2017

YDK mødet blev afholdt i forlængelse af november måneds Urologi tema-aften på Bispebjerg hospital. Primært blev diskuteret årsmødet og det blev besluttet at de to temaer i år skal være Frailty (formiddag) og akut kirurgi (eftermiddag). Temaerne er blevet valgt […]

Coming up! Urologi, Korttarmspatienter og Juleferie

Kalder alle Yngre Danske Kirurger! Hermed en lille reklame for de næste par tema-aftener. 20. November: Urologisk need to know Kom til en aften i det gule tegn hvor vi lærer om perioperative urologiske komplikationer, relevante urologiske differentialdiagnoser og de urologiske […]

Referat YDK møde d. 31.10.2017

Den 31. oktober afholdtes YDK-møde hos Marianne Eriksen på Vesterbro. Aftenens tema var blandt andet gennemgang af nomineringer til årets uddannelsespris (i alt fire nomineringer i år) og valg af vinder baseret på disse. Herudover blev der brainstormet temaer til […]

Repræsentantskab i fagområdet Akut Kirurgi

Yngre Danske Kirurger søger en yngre kirurg til at besidde en bestyrelsespost i fagområdet Akut Kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab. YDK indstiller repræsentanten til fagområdet, hvorefter bestyrelsen indenfor det pågældende fagområde kan vælge at acceptere indstillingen. Det er en forudsætning […]

Døgnmøde 30/9- 1/10

I sidste weekend afholdtes det årlige døgnmøde, der i år gik ud på at producere nye informationsdokumenter om hhv. introduktions- og hoveduddannelsen i kirurgi. Dokumenter, der snarligst vil blive lagt ud på hjemmesiden. Om søndagen afholdtes YDK-møde og referatet kan […]

Døgnmøde 31.09-01.10

Så er det tid til årets døgnmøde i Yngre Danske Kirurger. Kom og vær med til et døgn i faglighedens tegn -selvfølgelig med en lækker middag om aftenen! Vi glæder os til at se jer. Venue:  Valbyvej 22, 4200 Slagelse […]

Referat Bestyrelsesmøde 30.05.2017

YDK mødet den 30. maj var det konstituerende bestyrelsesmøde, og det eneste lukkede møde på året. Link til referat Bestyrelsesposterne blev fordelt som følger: Formand: Marianne Eriksen Næstformand (Ny): Aske Bohm Kasserer (Ny) Kimie Ødorf Sekretær: Erica Gould Webmaster (Ny): […]